top of page

PRIVACYVERKLARING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Hannah de Blaeij

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Hannah de Blaeij. Ik ben werkzaam als trainer en coach en help mensen ontdekken wat hen raakt & waar hun sterktes liggen en motiveer hen dat succesvol in te zetten voor zichzelf en hun omgeving.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door mij verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

 

Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact op!

1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Hannah de Blaeij. Deze worden hieronder toegelicht.

 

1.1. Het versturen van blog updates via email

Deze blogs zijn enerzijds gericht op kennisdeling en anderzijds commercieel. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de www.hannahdeblaeij.nl.

 

Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

1.2. Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Hannah de Blaeij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw vraag/opmerking, zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie. Alleen je naam en e-mailadres zijn verplichte velden.

 

1.3. Analytics

De website van Hannah de Blaeij verzamelt jouw gegevens om de site te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics van Google Inc. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek, de pagina’s die je veel bezoekt, internet browser en apparaat type.

 

www.hannahdeblaeij.nl maakt daarbij gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je de website bezoekt.

Deze maken geen inbreuk op jouw privacy.

 

1.4. Boekhouding

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of je naam gebruikt Hannah de Blaeij om facturen te versturen en voor de boekhouding. Ook gebruikt Hannah de Blaeij deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

 

1.5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Denk bij overige persoonsgegevens bijvoorbeeld aan intakeformulieren, reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en DISC profielen voor trainingen, workshops, coaching of andere karakteristieke activiteit van Hannah de Blaeij. Dit alles om jou optimaal te begeleiden in jouw coach- en/of trainingsvraagstuk. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Meer informatie hierover vind je in artikel 13 van de Algemene voorwaarden.

 

2. Ontvangers

De gegevens die Hannah de Blaeij ontvangt en verwerkt, worden beheerd door middel van:

 

2.1. Outlook

De e-mail van Hannah de Blaeij wordt gehost bij Outlook. Als jij contact opneemt via het contactformulier op de website of via mail, worden de betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Outlook.

 

2.2. TransIP

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van Hannah de Blaeij zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

 

2.3. Google Inc.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres.

 

2.4. Microsoft Office

Jouw gegevens voor mijn boekhouding en voor het opmaken van facturen en overige persoonsgegevens zoals onder

1.5. beschreven, beheert Hannah de Blaeij in Office software.

 

3. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Hannah de Blaeij, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij Hannah de Blaeij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

 

3.1. Het versturen van blog updates

Jouw e-mailadres worden opgeslagen op de servers van TransIP. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de blog update of door een email te sturen naar hannahdeblaeij@outlook.com, o.v.v. privacy.

 

3.2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Hannah de Blaeij via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

3.3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

3.4. Boekhouding

Iedere ondernemer, en dus ook Hannah de Blaeij, is wettelijk verplicht haar administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Jouw basisgegevens in deze administratie worden dan ook zeven jaar bewaard.

 

3.5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (zoals onder 1.5. beschreven) en die dienen om jou optimaal te begeleiden in jouw coach- en/of trainingsvraagtuk, worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

4. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door Hannah de Blaeij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Hannah de Blaeij privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

 

5. Jouw rechten

5.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Hannah de Blaeij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen via hannahdeblaeij@outlook.com, o.v.v. privacy.

 

5.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn deze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Hannah de Blaeij. Stuur dan een e-mail naar hannahdeblaeij@outlook.com, o.v.v. rectificatie gegevens.

 

5.3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Hannah de Blaeij opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Hannah de Blaeij al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

5.4. Recht op stop gegevensgebruik en/of wissen van gegevens

Wil jij niet dat Hannah de Blaeij jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Hannah de Blaeij vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, behalve de gegevens die wettelijk vereist zijn. Het gebruik maken van deze rechten kan via hannahdeblaeij@outlook.com, o.v.v. privacy.

 

Om er zeker van te zijn dat de verzoeken zoals vermeld onder 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 door jou is gedaan, vraagt Hannah de Blaeij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hannah de Blaeij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

5.5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Hannah de Blaeij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Plichten

Hannah de Blaeij verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Hannah de Blaeij via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je blog updates te versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Hannah de Blaeij de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Hannah de Blaeij met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Hannah de Blaeij behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Hannah de Blaeij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Hannah de Blaeij te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

©2022 Hannah de Blaeij

bottom of page